تور آفریقاى جنوبی نوروز 96
تور پوکت نوروز 96
تور هنگ كنگ
تور تايلند
تور پوكت
تشك طبی
چاپ مركزي
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
آرشيو
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :چاپ
تاريخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۴۹:۵۹

صحافي، كه در اصل براي جلوگيري از پريشان شدن اوراق و نگاهداري سهلتر و طولاني پديد آمده و تحول يافته است، يكي از صنعتهاي كهنسال تايپ و در عين حال يكي از هنرهاي ظريف قديمي، و در شمار هنرهاي اصلي كتاب است. از زماني كه براي نوشتن از ورق استفاده كردند، چه ورق پوستي و چرمي، و چه ورق كاغذ، به نگاهداري آنها در ميان پوششي محكم و استوار رزرو هتل نيز توجه نشان دادند. براي جلد كردن ورقها، از مواد گوناگوني استفاده كرده‌اند، مانند چرم، چوب، عاج، فلزهاي گرانبها، چارچه‌هاي محكم و ضخيم، تركيبي از چرم و چوب، مقوا و حتي اشياي زينتي ديگر. در همة تمدنهاي كهنسال، نمونه‌هاي درخشاني از صحافي را مي‌توان يافت، اما تايپ فارسي صحافي آنقدر كه در مشرق زمين رواج داشت و به اعتلاي هنري رسيد، در جاهاي ديگر نرسيد. 

نويسنده :چاپ
تاريخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۴۹:۵۰

صحافي از مراحل پاياني هركار چاپي است كارت ويزيت و تنها به جلد كردن محدود نمي‌شود؛ گواينكه برخي از آثار چاپي نه جلد دارد و نه به آن احتياج دارد. براي مثال، بعضي از آثار چاپي فقط به تاخوردن، مرتب شدن و احياناً برش نياز دارد، مانند چاپ كارت ويزيت انواعي از جزوه‌ها؛ اما بعضي ديگر، مانند كتابهايي كه جلد سخت مي‌خواهد، بايد همة مراحل صحافي را تا به آخر سپري كند؛ به عبارت ديگر مي‌توان آثاري را كه به مرحلة صحافي وارد چاپ تراكت مي‌شود به دو دستة اصلي تقسيم كرد:  آثاري كه به پوشش بيروني نياز دارد، مانند كتاب؛  آثاري كه به پوشش بيروني نياز ندارد، مانند روزنامه‌ها.

نويسنده :چاپ
تاريخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۴۹:۳۹

 است كه اين ويژگيها را داشته باشد: 1. متناسب با سرعت دستگاه چاپ و ميزان بازده آنها خشك شود. همان‌‌طور كه گفتيم، اگر مركب در زمان مناسب  ـ كه اكنون كارت ويزيت لحظه‌هاي بسيار كوتاه زير ثانيه است ـ خشك نشود، كاغذها يا موادي كه روي هم قرار مي‌گيرد كثيف مي‌شود و به اصطلاح «پشت مي‌زند». در واقع تركيب شيميايي مركب چاپ كارت ويزيت بايد به گونه‌اي باشد كه به مجرد انتقال خشك شود. مركب از چند طريق خشك مي‌شود:  الف ) جذب ،  ب ) اكسيداسيون،  ج ) تبخير،  د ) خشك شدن شيميايي ،  هـ ) تشعشع.  در شيوه‌ها و دستگاههاي چاپ تراكت مختلف چاپي گاه از تدبيرهاي شيميايي، گاه از تدبيرهاي مكانيكي و گاه نيز از هر دو براي خشك شدن سريع مركب استفاده مي‌شود. 

نويسنده :چاپ
تاريخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۴۹:۲۹

مركب و تأمين كيفيتهاي آن ، مواد مختلفي از قبيل روغنهاي معدني، روغنهاي گياهي، صمع و مواد شيميايي به مواد اصلي مركب اضافه مي‌شود؛ به كارت ويزيت اين نمودار توجه كنيد (نمودار 5-9). مركبها را بر اساس خواصشان به پنج دسته تقسيم مي‌كنند:  مركبهايي كه ويژگي بصري آنها مدنظر است (كيفيت رنگ)؛  مركبهايي كه با توجه به مراحل چاپ تركيب و ساخته مي‌شود (سازگاري با دستگاهها و روشها)؛  مركبهايي كه چسبندگي آنها چاپ كارت ويزيت مدنظر است (بنا به نوع مادة چاپي)؛  مركبهايي كه ثبات و مقاومت آنها بيش از عاملهاي ديگر در نظر گرفته مي‌شود؛ مركبهايي كه به خشك شدن سريع آنها بيش از جنبه‌هاي ديگر توجه مي‌شود.هر كدام از اين دسته‌ها ويژگيها و خواصي از آن خود دارد كه با توجه به انتظاري كه چاپگر از مركب دارد و مصرف خاص مادة چاپي انتخاب و به كار گرفته مي‌شود (براي آگاهي بيشتر چاپ تراكت در اين باره نگاه كنيد به : جعفريان ، محمد، 1371، ص 47-51). 

نويسنده :چاپ
تاريخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۴۹:۱۸

مركبي كه در چاپ به روي سطح منتقل مي‌شود، لاية نازكي را به ضخامت 2 تا 30 ميكرون (هر ميكرون =  ميليمتر) تشكيل مي‌دهد. اين لايه، بويژه كارت ويزيت با توجه به سرعتهاي سرسام‌آور دستگاههاي جديد چاپ، بايد بسرعت خشك شود وگرنه تماس سطحها موجب مي‌شود كه مركب به آنها منتقل شود يا نشت كند. براي جلوگيري از نشت، به چاپ كارت ويزيت مركب مواد خاصي مي‌افزايند تا كيفيت مطلوب به دست آيد. مواد چرب يا روغني مركب معمولاً يا ريشة گياهي دارد يا منشأ معدني، رنگدانه‌هاي مركب معمولاً از مواد گياهي ، حيواني، معدني يا تركيبي شيميايي به دست مي‌آيد. رنگ سياه، كه بيش از ساير رنگها در چاپ   چاپ تراكت كاربرد دارد، از راه احتراق ناقص و تشكيل دوده ساخته مي‌شود. 

نويسنده :چاپ
تاريخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۴۹:۱۰

پس از اختراع چاپ در اروپا ضرورت ايجاب كرد كه در تركيب مركب سياهرنگ تغييراتي بدهند تا براي چاپ روي كاغذ مناسب باشد. پس از تحولات كارت ويزيت علمي و فني در اروپا از سدة هفدهم به اين سو، در شيمي و علم و فن مواد تركيبي تغييراتي رخ داد و مركبهاي تازه‌اي ساخته شد كه كيفيتها و كاربردهاي آنها بمراتب بهتر از گذشته بود. از سدة نوزدهم به بعد، با توجه به تحولات و تغييراتي كه در دستگاهها، شيوه‌ها و فنون چاپ چاپ كارت ويزيت روي داد، و با توجه به نوع كاغذ، سرعت چاپ، شمارگان، اوضاع و احوال جغرافيايي ، آب و هوا، كاربرد متن چاپي و برخي عاملهاي ديگر ، مركبهاي مختلفي با كاربردها و خواص مختلف ساخته شد. مركبهايي كه اكنون در چاپ به كار مي‌رود محصول دستاوردهاي علمي و فني چاپ تراكت بسيار و از كيفيتي متناسب با شيوة چاپ و نوع مصرف برخوردار است. 

نويسنده :چاپ
تاريخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۴۹:۰۲

به مادة سياهرنگ يا رنگيني كه روي كاغذ يا مادة چاپي ديگر نقش مي‌بندد و به وسيلة آن پيام انتقال مي‌يابد يا شكل و تصوير به نمايش درمي‌آيد، كارت ويزيت مركب مي‌گويند. مركب از دو مادة اصلي و چند مادة فرعي تشكيل مي‌شود. مواد اصلي آن عبارت است از:  رنگدانه‌ها، مايع يا حلّال يا مادة چرب روغني كه رنگدانه‌ها در آن حل مي‌شود. مركب چاپ هميشه به صورت مايع رقيق سياهرنگ نيست، گاه به شكل ماده‌اي خميري شكل به رنگ چاپ كارت ويزيت سياه يا رنگهاي ديگر نيز هست. اين مادة نوشتن، تقريباً به همين صورت و كيفيت كنوني پيشينة كهنسال تاريخي دارد و قدمت آن حتي از كاغذ هم بيشتر است. از عصر پيش از تاريخ، براي كشيدن تصوير در غارها و رسم كردن نقشها از مواد رنگين استفاده مي‌كردند. در تمدنهاي باستاني مصر و چين پا به پاي كاغذ از مركب استفاده شده است. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه از حدود چاپ تراكت 2500 قبل از ميلاد در مصر از مركب استفاده مي‌كردند. مركب چين آنقدر مشهور بود كه نام آن هنوز براي نوع خاصي از مركب به كار مي‌رود. 

نويسنده :چاپ
تاريخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۴۸:۵۲

مصرف كاغذ در هر جامعه‌اي يكي از شاخصهاي پيشرفت فرهنگي است. ميانگين سرانة مصرف كاغذ در جهان سالي 2/43 كيلوگرم كارت ويزيت براي هر نفر است. ميانگين سرانه در ژاپن 225، در اقيانوسيه 160 و در اروپا 156 كيلوگرم در سال است. ميانگين سرانه در كشورهاي آسيايي حدود 16 كيلوگرم است، يعني حدود 27 كيلوگرم كمتر از ميانگين جهاني. ميانگين چاپ كارت ويزيت سرانة مصرف كاغذ در ايران حدود 12 كيلوگرم است، يعني 4 كيلوگرم كمتر از ميانگين مصرف كاغذ در آسيا (نگاه كنيد به : اطلاعات، سه‌شنبه 24 آبان1373، ص 2 ، ستون 5). يكي از مشكلات نشر كتاب در ايران، پايين بودن شمارگان كتابها و عنوانهاي چاپي در سال است. ارقام چاپ تراكت نازل مصرف سالانة كاغذ در ايران با پايين بودن شمارگان كتاب و روزنامه و مجله و عنوانهاي چاپي كتاب در ايران تناسب دارد.

نويسنده :چاپ
تاريخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۴۸:۴۴

كاغذ مشخصه ديگري نيز دارد و آن وزن است؛ براي مثال مي‌گويند كاغذ 70 گرمي يا 80 گرمي. مبناي اين تقسيم‌بندي، وزن يك متر مربع كاغذ است. كارت ويزيت كاغذ 80 گرمي يعني كاغذي كه وزن يك متر مربع آن 80 گرم باشد. هر چه گرم كاغذ بيشتر باشد، وزن كاغذ زيادتر و ضخامت آن بيشتر است. كاغذهاي سفيد به وزنهاي 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110 گرمي توليد مي‌شود. چاپ كارت ويزيت كاغذ سفيد 50 گرمي نازكترين كاغذ و كاغذ سفيد 110 گرمي  ضخيم‌ترين كاغذ است. در ضمن واحد شمارش كاغذ در چاپ و نشر بند است و همان‌طور كه قبلاً نيز گفته شد، هر بند از 500 برگ كاغذ تشكيل مي‌شود.  در ايران، بين اهل فن چاپ و كاغذ براي ابعاد كاغذ اصطلاحات خاصي رايج است، از جمله: چهار و نيم ورقي، چهارورقي، سه ورقي، دو ورقي، يك و نيم ورقي و نيم ورقي. مبني اين نامگذاري ، تعداد تاهايي  چاپ تراكت است كه برگ كاغذ براي مصرف چاپي مي‌خورد. شايد مقصود با اين نمودارها بهتر نشان داده شود 

نويسنده :چاپ
تاريخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۴۸:۳۶

 به سه دستة عمده تقسيم مي‌شود: كاغذهاي مخصوص چاپ كتاب؛  كاغذهاي روزنامه و مجله؛  كاغذهاي پوشش كتاب و مجله و جلد. از كاغذهاي نامرغوب، مانند كارت ويزيت كاغذهاي كاهي روزنامه، براي مصرفهاي فراوان و زودگذر و از كاغذهاي مرغوب، مانند كاغذ گلاسه، در چاپ كتابهاي چاپ كارت ويزيت نفيس و ماندگار استفاده مي‌شود.  همة كاغذها را به اعتبار شفاف بودن يا مات بودن ، مي‌توان به دو دستة عمده تقسيم كرد : براق ؛  مات. همة كاغذهاي براق جزو دستة مرغوب و همة كاغذهاي مات (جز گلاسة مات و نيمه مات) جز دستة نامرغوب يا كمتر مرغوب قرار مي‌گيرد (براي اطلاع چاپ تراكت تفصيلي‌تر نگاه كنيد به : دانشور، هوشنگ، 1351، ص 238ـ 245؛ لاهيجي ، جلال، 1370). 

[ ۱ ][ ۲ ]